Rinus

Goalmaster KNVB Voetbaltoernooi
Trainerstip Voetbalecht trainen

Organiseer een KNVB Goalmaster toernooi

Pupillen of junioren een leerzame voetbalochtend of -middag bieden waarin teams van vijf spelers zeven spelvormen krijgen voorgeschoteld. Dat is het KNVB Goalmaster toernooi.

De spelvormen zijn:

  • 4 tegen 4 basisvorm
  • 1 tegen 1 lijnvoetbal
  • 4 tegen 4 met kleine doeltjes
  • 3 tegen 2 + keeper
  • 4 tegen 4 lijnvoetbal
  • shoot-out 2 tegen 1 + keeper
  • 4 tegen 4 + keepers en 2 grote doelen.

Na afloop van een spelonderdeel draaien de teams door naar het volgende onderdeel. Bij doordraaisysteem 1 is het circuitmodel hanteerbaar voor 8 of 16 groepen, dus voor 40 of 80 spelers. Bij doordraaisysteem 2 is het circuitmodel hanteerbaar voor een even aantal groepen, waarbij het aantal van 20 spelers het minimum is.

Goalmaster video

Dit onderdeel gebruikt cookies

Overzicht en mogelijke manier van doordraaien bij een Goalmaster Toernooi
Knvb rinus logo

Voeg toe aan jouw kalender

Klik hier om het KNVB Goalmaster toernooi toe te voegen aan jouw kalender.

Deelnemers

Een Goalmaster clinic is in eerste instantie bedoeld voor pupillen, maar ook junioren kunnen er voordeel van hebben en er plezier aan beleven. Maakt de begeleider teams van vijf, dan is het uitgangspunt eenvoudig: de teams dienen gelijkwaardig aan elkaar te zijn.

Pupillenvoetbal toernooi

De teams dienen gelijkwaardig aan elkaar te zijn.

Op basis van eventuele leeftijds- en niveauverschillen kiest de begeleider voor doordraaisysteem 1 of 2. Voor elk team wordt één van de deelnemers als leider aangewezen. De leider is verantwoordelijk voor de scorekaart. Verder begeleidt deze deelnemer zijn team, vooral tijdens het doordraaien.

Begeleiding

De technisch jeugdcoördinator van de vereniging neemt ruim op de tijd de activiteiten door met de begeleiders. Iedereen weet wat zijn taak is, iedereen weet wat er van hem wordt verwacht en iedereen gaat op de betreffende dag goed voorbereid aan de slag.

Het is praktisch wanneer elk spel vaste begeleiders kent en zij de vijftallen na het spel doorsturen naar het volgende onderdeel. Het voordeel van vaste begeleiding per onderdeel is dat regels en hantering/interpretatie van de regels voor alle deelnemers gelijk is. De begeleiders moeten vooraf goed worden geïnstrueerd over hun rol en de activiteit die ze gaan begeleiden.

Verenigingsvrijwilligers

Het is belangrijk dat de spelbegeleiders de bedoeling van het spel kort maar krachtig uitleggen aan de deelnemers.

Een nadeel van vaste begeleiders per spel kan zijn dat begeleiders de hele middag hetzelfde doen. Bedenk echter dat zij in dienst staan van de pupillen, dat zij een middel vormen om het circuit te kunnen spelen en dat dankzij hun inzet geen tijd verloren gaat en er meer wordt gevoetbald. De praktijk heeft uitgewezen dat begeleiders lang geconcentreerd kunnen blijven en een dergelijk circuit goed blijven begeleiden.

Het is belangrijk dat de spelbegeleiders de bedoeling van het spel kort maar krachtig uitleggen aan de deelnemers. Dan blijft er veel speeltijd over. Na afloop van elk spel vertellen de spelbegeleiders aan beide teams naar welk onderdeel ze gaan. Op de scorekaart van elk team staat vermeld naar welk onderdeel het team moet doordraaien – de richting van doordraaien moet met een pijl worden vermeld op de scorekaarten.

Tegen elkaar in of met elkaar mee

Houd de doordraai- en uitlegtijd zo kort mogelijk

Nadat de begeleider zich op de hoogte heeft gesteld van het niveauverschil van de deelnemers, oordeelt hij of de teams tegen elkaar indraaien of juist met elkaar meedraaien. Het voordeel van tegen elkaar indraaien is dat de deelnemers steeds een andere tegenstander of andere tegenstanders hebben. De deelnemers hebben dezelfde leeftijd. Het voordeel van met elkaar mee draaien is dat de deelnemers worden ingedeeld naar leeftijdsverschillen en/of niveauverschillen.

De variaties 4 tegen 4 zijn de ‘kernspelen’. Er wordt per ronde 15 minuten gespeeld. De ‘rustspelen’ duren 2 x 7,5 minuten (inclusief wisselen). Houd de doordraai- en uitlegtijd zo kort mogelijk (maximaal 5 minuten).

Planning

Onderstaande planning kan aangehouden worden.

TijdSpelVorm
5 min14 tegen 4 basisvorm
5 min + 10 min21 tegen 1 lijnvoetbal
15 min34 tegen 4 op 4 kleine doeltjes
2 x 7,5 min43:2 + keeper
15 min54 tegen 4 lijnvoetbal
2 x 7,5 min6Shoot-out 2:1 richting doel
15 min74 tegen 4 + keepers op 2 grote doelen
15 min8drinken + eventueel teamfoto

Na afloop is er tien minuten afsluiting met prijsuitreiking. De totale duur is 2,5 uur, inclusief doordraaien en uitleg.

Puntentelling

Bij de partijspelen 4 tegen 4 levert een overwinning tien punten op. Een gelijkspel staat voor vijf punten. Een verlies levert uiteraard geen punten op. Het aantal gescoorde doelpunten voor bij het 2:1 en 3:2 wordt op de scorekaart vermeld. Bij 1:1 wordt het aantal gewonnen wedstrijdjes van alle teamleden opgeteld en op de scorekaart vermeld.

Nadat het aantal doelpunten of het aantal gewonnen wedstrijden van elk team per spel zijn opgeteld, is per spel een eindstand te maken. De winnaar krijgt evenveel punten als er teams zijn. Het team dat als laatste is geëindigd krijgt 1 punt. Een voorbeeld: er zijn tien teams, dus de winnaar krijgt tien punten, nummer twee krijgt negen punten enzovoorts.

Financiën

De term ‘extra voetbalactiviteit’ zegt het al: het is een extraatje voor leden. Het komt bovenop het reguliere aanbod van activiteiten. Maar heeft de club voldoende financiële armslag om dat extraatje mogelijk te maken? Zet van tevoren de kosten op een rijtje en onderzoek eventueel de mogelijkheden om geld binnen te krijgen voor deze specifieke voetbalactiviteit.

Misschien is een sponsor bereid een steentje bij te bedragen of wellicht bestaan er lokale subsidiemogelijkheden. De vereniging zou zelfs kunnen overwegen de begroting te herzien of een speciale actie te organiseren om de kosten van de extra voetbalactiviteit op te hoesten.

Vrijwilligers verenigingsleven

Elk vijftal belandt tijdens het doordraaien één keer voor een kwartier in het ruststation.

Ruststation, drinken en foto maken

Indrukken verwerken, op adem komen en je voorbereiden op het volgende spel. Elk vijftal belandt tijdens het doordraaien één keer voor een kwartier in het ruststation. Terwijl de andere teams druk bezig zijn punten te scoren, kan dit gezelschap gedurende één onderdeel toekijken.

Hoewel: ‘toekijken’ is slechts een van de sleutelwoorden in het ruststation. De spelers hebben de tijd om te drinken en of poseren voor de fotograaf.

Downloads