Rinus

Uit1
19035610

Uit- of thuiswedstrijd

Voetballen op bezoek bij een andere vereniging kan heel anders zijn dan bij je eigen vereniging. Welke verschillen in beleving kun je tegenkomen? Hoe kun je je spelers daarmee leren omgaan?

Op bezoek bij een andere vereniging kom je met je spelers in de sfeer van die andere vereniging. De overgang kan ineens groot zijn. Van stad naar platteland of andersom, van prestatiegericht naar puur voor de lol of andersom, van een overwegend ‘witte’ vereniging naar een overwegend Surinaamse of Turkse club.

De verschillen in beleving van het voetbal kunnen ook groot zijn. Het kan er meer of minder temperamentvoller aan toegaan, fanatieker of gemoedelijker in en rond het spel. Individuele technische hoogstandjes zoals pingelen en panna’s staan hoger of lager in aanzien. Bij junioren in de puberteit die zoeken naar hun identiteit kan er een groepsgevoel zijn, een hang naar de eigen cultuur.

Amateurvoetbal6 1

Van stad naar platteland of andersom, van prestatiegericht naar puur voor de lol of andersom, van een overwegend ‘witte’ vereniging naar een overwegend Surinaamse of Turkse club.

Verschillen

Bespreek met je spelers de verschillen die je denkt tegen te komen bij een club. Benadruk dat jullie vereniging niet ‘beter’ is dan de andere, hoogstens ‘anders’. Bedenk ook hoe jij en je spelers met jullie gedrag overkomen bij de ander.

Het kan gaan om dingen als: ruw spel, fanatieke supporters, discriminerende opmerkingen, elkaar niet kunnen verstaan. Bereid je spelers voor op deze andere sportbeleving wanneer je een uitwedstrijd speelt. Je spelers zijn zich dan meer bewust van de invloed van hun eigen gedrag op de ander en omgekeerd. Zo kunnen ze gemakkelijker met situaties op en rond het veld omgaan.