Rinus

Tip van Rinus
Rinus Voetballen

Wat is een meerweeks programma?

Een serie is een meerweeks programma van trainingen dat onderdeel is van de seizoensplanning. Er passen meerdere series in een seizoen. Elke serie bestaat uit vier tot acht trainingen voor teams die één keer in de week trainen en acht tot zestien trainingen voor teams die twee keer in de week trainen. Ook zijn er programma's gericht op een specifieke doelstelling en/of voetbalhandeling.

De series zijn zo samengesteld dat de weerstand voor het team gedurende het seizoen stap voor stap wordt verhoogd. Aan het begin van het seizoen wordt vaak in kleinere vormen gewerkt en naarmate het seizoen vordert, worden de vormen groter. Het advies is dan ook om altijd te beginnen bij serie 1 en verder te gaan naar serie 2 en series met hogere nummers.

Meerweeks programma

Een meerweeks programma is een serie van trainingen waarin spelers zich richten op verschillende doelen. De trainingen bestaan uit verschillende oefeningen met verschillende doelen. Voor het samenstellen van de trainingen heeft de KNVB gebruik gemaakt van veelvoorkomende wedstrijdsituaties per leeftijdscategorie.

 • Opbouwen;
 • Scoren;
 • Verstoren van de opbouw;
 • Doelpunten voorkomen;
 • Omschakelmomenten (vanaf Onder 13).

Op basis van deze situaties zijn trainingsdoelen geformuleerd, zowel aanvallende als verdedigende trainingsdoelen. In een meerweeks programma zijn die doelen vervolgens verdeeld over verschillende weken. De programma’s zijn zo ingericht dat een team enkele weken achtereen traint op dezelfde doelstelling. Zo kunnen spelers wennen aan terugkerende oefenvormen, maar ook aan de doelstelling.

Binnen een training is aandacht voor zowel de aanvalsdoelstellingen als de verdedigende doelstellingen, oefeningen worden uitgevoerd in grote partijen en kleine partijen.

Wat is een trainingsplan

Doelstellingen per leeftijdscategorie

De doelen van de meerweekse programma's verschillen per leeftijdscategorie. Onder 7 heeft bijvoorbeeld één algemeen doel: het beheersen van de bal. Elke keer dat de spelers een leeftijdscategorie opschuiven komt daar een nieuw doel bij.

 • Onder 7: beheersen van de bal;
 • Onder 9: doelgericht handelen met de bal;
 • Onder 11: doelgericht samenspelen;
 • Onder 13: spelen vanuit een basistaak;
 • Onder 15: afstemmen basistaken binnen het team;
 • Onder 17: spelen als een team;
 • Onder 19: presteren als een team in de competitie.

Programma's gericht op een specifieke doelstelling en/of voetbalhandeling

In de nabije toekomst komen er ook steeds meer meerweekse programma's die specifiek gericht zijn op het verbeteren van een specifieke doelstelling zoals het scoren of een het verbeteren van een voetbalhandeling bijvoorbeeld het passen in de opbouw.

Rinus Meerweeks programma

Meerweeks programma's

Hier vind je verschillende meerweekse programma's voor alle leeftijdscategorieën en kun je zelf programma's maken.

Hoe werkt Rinus?

Een programma maken of kopiëren

Klik hier om te zien hoe je zelf een meerweeks programma kunt maken of om een KNVB programma te kopiëren en naar wens aan te passen.