Rinus

Trainerstip kleuren en pionnen
Diverse kleuren pionnen tip

Gebruik diverse kleuren pionnen

Geel, rood, wit, blauw, oranje… De pionnetjes bij voetbalverenigingen zijn er in bijna alle denkbare kleuren. Als je een veldje uitzet voor een voetbalvorm, vind je het misschien leuk als de pionnetjes op een rij allemaal dezelfde kleur hebben. Zo niet, dan sla je waarschijnlijk weinig acht op welke kleur je waar neerzet. Zolang de lijnen maar recht zijn en de afmetingen kloppen, niet waar?

Trainerstip kleuren en pionnen

Dit onderdeel gebruikt cookies

Toch kun je nog een boel winst behalen door op de juiste manier om te gaan met de verschillende kleuren van de pionnen. Door diverse kleuren te gebruiken, kun je bijvoorbeeld onderscheid maken tussen de functies van de pionnen. Neem als voorbeeld een lijnvoetbal vorm waarvoor je met gele pionnen de lijnen hebt uitgezet. Bij deze vorm kun je een punt scoren door de bal in het eindvak van de tegenstander te dribbelen. Om het eindvak goed te onderscheiden kun je deze bijvoorbeeld markeren met oranje pionnen. Zo is het voor de spelers in het veld direct duidelijk welke pionnen bij de zijlijn horen en welke het eindvak zijn.

Daarnaast kun je door het gebruik van verschillende kleuren sneller doorschakelen naar een volgende voetbalvorm. Door een veldje uit te zetten waarbij alle buitenste pionnen blauw zijn en de overige pionnen geel, kun je gemakkelijk switchen naar een kleiner speelveldje. Je laat de blauwe pionnen vanaf dan simpelweg buiten beschouwing en gaat verder met het gele speelveld!