Rinus

210531 EVHM2690
Vlag

Regels en afspraken

Elke voetbalvereniging is anders, maar iedere voetbalvereniging heeft regels waarin de specifieke uitgangspunten van de vereniging naar voren komen. In de verenigingsregels is een gedeelde opvatting vastgelegd over wat binnen een vereniging als normaal wordt opgevat en wat de leden van elkaar mogen verwachten. Wat kun jij en wat moet jij als trainer met die regels?

Waarom verenigingsregels?

Binnen een vereniging is het van belang dat iedereen ongeacht zijn of haar team, rol of functie zich committeert aan de verenigingsregels. Daarmee laat je als vereniging zien waar je voor staat: intern voor de eigen leden en het vrijwillig kader, maar ook extern voor de buurt, gemeente en sponsoren.

Voorbeelden van verenigingsregels:

 • Iedereen is welkom
 • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
 • Wij respecteren elkaar om wie we zijn.
 • Wij helpen elkaar daar waar mogelijk.
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
 • Als er problemen zijn, maken we er melding van.
 • Wij vloeken, schelden en pesten niet.
 • Wij spreken elkaar aan op verkeerd of onjuist gedrag.
 • Onder de 18 geen alcohol
 • Wij roken niet op het sportpark
 • Verenigingsregels binnen je team

De vereniging (en daarmee dus alle leden) is verantwoordelijk voor het opstellen, onder de aandacht brengen en handhaven van de regels. Als trainer ben je er verantwoordelijk voor om de verenigingsregels uit te dragen en te bewaken binnen je team en met de ouders. Vanwege de algemene brede formulering is het zinvol om de verenigingsregels te vertalen naar specifieke teamafspraken. Op teamniveau kun je de verenigingsregels wel als basis gebruiken om afspraken te maken tussen trainer, leider, spelers, en ouders over het gedrag dat zij van elkaar verwachten.

Type afspraken

Praktische afspraken. Op tijd komen, trainingstijden, afmelden als je niet kunt komen, gewenste kleding, douchen na de training en wedstrijd.

Voetbalafspraken. Wisselbeleid, de posities en de opstelling, de rollen in het veld, de seizoensdoelen en hoe je die als team wil bereiken.
Afspraken over materialen. Opruimen van de ballen, pilonnen, hesjes en het netjes achterlaten van de kleedkamer.

Gedragsafspraken. Hoe gaan we met elkaar om? Spelers onderling, met jou als trainer, met tegenstanders en de scheidsrechter. Basisregel: behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden, rustig en met respect.

Afspraken van ons allemaal

Alle afspraken gaan uit van één basisregel: behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden. Bovendien zijn afspraken wederzijds. Om ervoor te zorgen dat de afspraken gedragen worden door alle partijen is het goed om ervoor te zorgen dat alle partijen inbreng hebben bij de totstandkoming. In alle leeftijdscategorieën geldt: laat de spelers zelf meedenken over de afspraken. Daarmee worden het hun afspraken en wordt onderlinge correctie ook logisch.

Een open gesprek leidt vaak tot mooie resultaten.

Om afspraken te maken kun je in het begin van het seizoen een bijeenkomst houden, waarbij het goed is om ook de ouders te betrekken. Zij hebben een rol in het bewaken van de afspraken en kunnen hun kinderen helpen de afspraken na te komen. Zeker jonge kinderen zijn afhankelijk van hun ouders als het bijvoorbeeld gaat over op tijd komen. Geef de ouders dus ook de kans om mee te praten wat zij normaal vinden.

Bij het maken van afspraken met de jongere jeugd helpt het als je het simpel houdt: wat doen we wel? (Op tijd komen, elkaar helpen, aanmoedigen); en wat doen we niet? (Schelden en commentaar geven op elkaar, de tegenstander of de scheidsrechter).

Oudere jeugd kan vaak goed zelf bedenken wat belangrijk is. Een open gesprek leidt vaak tot mooie resultaten. Wat vinden jullie acceptabel? Zo bespreek je het samen en kunnen verschillen in opvattingen duidelijk worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de afspraken door iedereen binnen het team gedragen en geaccepteerd worden.

Tips

 • Houd het aantal regels/afspraken beperkt
 • Sluit aan bij de verenigingsregels
 • Formuleer de afspraken positief: spreek af wat je wel wilt, in plaats van wat je niet wilt
 • Leg de afspraken met spelers en afhankelijk van de leeftijdsgroep ook met de ouders vast.
 • Onderteken de afspraken eventueel gezamenlijk of laat de spelers allemaal een contractje tekenen.
 • Stuur de afspraken rond via e-mail en WhatsApp