Rinus

Voetbal voor iedereen
Ballen in doel

Bind kinderen en jongeren uit armere gezinnen

Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen. Als voetbalclub kun je deze kinderen en jongeren de kans geven om te gaan of blijven voetballen, ook als er thuis onvoldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen.

Hoe werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Medewerkers van een voetbalclub kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen voetbalclub. De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt aan de voetbalclub.

Wat kun je als clubbestuurder doen?

Je kunt de penningmeester, voetbalcoaches en vrijwilligers van de voetbalclub laten weten dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat. Zij kunnen ouders wijzen op de hulp die ze kunnen krijgen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waardoor hun kinderen lid kunnen worden of blijven van de voetbalclub. Ouders kunnen zelf op zoek gaan naar een intermediair of contact opnemen met de coördinator van het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook helpt het om bestaande leden en bezoekers erover te informeren. Wie weet kennen zij gezinnen die wel een steuntje kunnen gebruiken.

Praktijkverhaal

Jeugdsportfonds arme gezinnen

Twaalf extra leden voor WDS'19 met steun Jeugdfonds

Om te voorkomen dat kinderen afhaken, schakelt WDS'19 de hulp in van Jeugdfonds Sport & Cultuur. Inmiddels voetballen er twaalf leden die door hun steun bij de vereniging terecht konden.

Hulpmiddelen

Door middel van een tekst op de clubwebsite breng je de mogelijkheden van Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de aandacht. Je kunt hiervoor onderstaande voorbeeldtekst en afbeeldingen gebruiken.

Ballen

Contact met Jeugdfonds Sport & Cultuur

Kom in contact met de coördinator van het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur.