Rinus

Kenmerken1
Druk zetten

Kenmerken per leeftijdscategorie

Hieronder staan de kenmerken per leeftijdscategorie, de ontwikkelingsfase waarin de speler zich bevindt en de betekenis daarvan voor de begeleiding van jouw team, de inhoud van de training en het coachen van de wedstrijd. Ook de G-voetballer wordt belicht. Houd er wel rekening mee dat het bij deze kenmerken om een gemiddelde van alle kinderen gaat.

Elk kind en dus ook elke jeugdspeler is uniek. Bij het begeleiden van jeugdspelers tijdens het trainen en / of de wedstrijden is het van belang hiervan goed op de hoogte te zijn. Veel factoren spelen een rol in de ontwikkeling van jeugdspelers, waardoor deze nooit met een rechte lijn omhoogloopt. De verschillen tussen de jeugdspelers kunnen groter of juist kleiner worden met de tijd. Deze verschillen hebben gevolgen voor de wijze waarop de spelers het spel (kunnen) spelen, beleven en ook hoe ze zich gedragen.

Naast dat er individuele verschillen zijn, zijn er zeker ook overeenkomsten tussen jeugdspelers. Door goed naar de spelers te kijken en luisteren, ga je deze overeenkomsten ook herkennen. Dit maakt het in sommige gevallen overzichtelijker voor jou als trainer hoe te handelen. De aanname die nogal eens gedaan wordt is dat de verschillen gebaseerd zijn op sekse, maar er zijn bewezen meer overeenkomsten in de groep jongens en meiden dan binnen de groep jongens of binnen een groep meiden alleen.

Aansluiten1

Aansluiten bij de ontwikkelingsfase van jeugdspelers

Verschillen in geslacht, achtergrond en normen en waarden, hoe ga je daar als trainer het beste mee om? Een monoloog met Mark Bakker, voormalig jeugdtrainer bij SDC Putten en momenteel hoofdtrainer bij tweedeklasser FC Horst.

06

Wat wil en kan de O6/O7-speler

Klik hier voor meer informatie.

08

Wat wil en kan de O8/O9-speler

Klik hier voor meer informatie.

010

Wat wil en kan de O10/O11-speler

Klik hier voor meer informatie.

013

Wat wil en kan de O12/O13-speler

Klik hier voor meer informatie.

015

Wat wil en kan de O14/O15-speler

Klik hier voor meer informatie.

017

Wat wil en kan de O16/O17-speler

Klik hier voor meer informatie.

019

Wat wil en kan de O18/O19-speler

Klik hier voor meer informatie.