Rinus

Rol van ouders bij het voetbal
Voetbal Tribune

De rol van ouders

Ouders krijg je er als coach gratis bij. En dat is natuurlijk fijn als ze behulpzaam zijn bij het rijden naar uitwedstrijden en andere hand- en spandiensten vervullen. Wel kan het lastig zijn als ze zich als coach gaan gedragen bij de wedstrijd.

Voor kinderen is het heel belangrijk dat hun ouders of verzorgers interesse tonen en betrokken zijn. Stimuleer ook het contact tussen ouders onderling. Maak regelmatig een praatje, zo voelen ze zich betrokken bij de vereniging en het team. Als ouders moeilijk te benaderen zijn, probeer dan eens thuis langs te gaan. Om ouders op een positieve manier bij het voetbal te betrekken, organiseer je aan het begin van het seizoen een ouderbijeenkomst.

Ouders in het jeugdvoetbal video

Dit onderdeel gebruikt cookies

KNVB Assist voetbalcoaches | Omgaan met ouders

Ouderbijeenkomst

Tijdens zo'n ouderbijeenkomst vertel je wie welke rol heeft: wie gaat er over het trainen, coachen en begeleiden. Wat is jullie achtergrond en motivatie om dit te doen? Daarnaast maak je verschillende afspraken:

  • Praktische afspraken. Neem de afspraken die je met je team maakt met de ouders door. Leg uit wat ouders zelf kunnen doen, verdeel meteen de taken. Rijden naar uitwedstrijden, kantinedienst, kleding wassen, drinken halen, waterzak beheren, wedstrijdverslag voor de website, foto’s of filmpjes maken, fluiten, groepsuitje organiseren.
  • Gedragsregels. Welke afspraken over gewenst en ongewenst gedrag heb je samen met je spelers gemaakt? Wat is je aanpak van belonen en straffen? Niet afmelden of niet trainen zonder opgave van reden, betekent de eerstvolgende keer een helft wissel staan.
  • Voetbalafspraken. Leg uit wat je manier van coachen en begeleiden is, wat spelers leren op de training, hoe het gaat met de wedstrijden, posities en wisselbeleid.
Begin van voetbalseizoen ouders

Het seizoen begint

Bekijk hier welke praktische afspraken je kunt maken.

Wat verwacht je van de ouders?

Je bent blij met ouders die hun kind stimuleren om naar de training en wedstrijd te gaan en zelf ook regelmatig de wedstrijden bijwonen. Ze moedigen positief en plezierig aan, helpen met leren winnen en verliezen, met complimenten geven en troosten. Leg ze uit dat hun goede voorbeeld heel belangrijk is voor hun kind.

Leg ouders uit dat hun goede voorbeeld heel belangrijk is voor hun kind

Ouders leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen door ze bijvoorbeeld zelf de tas te laten dragen, door ze zelf spullen en rommel op te laten ruimen en door erop toe te zien dat ze bijdragen aan een goede sfeer in de groep. Houd rekening met ouders die zelf niet hebben gesport in verenigingsverband of niet bekend zijn met geschreven en ongeschreven regels. Vraag ook naar hun verwachtingen en wensen.

Kritische vragen en ongewenst gedrag

Bedenk van tevoren antwoorden op vragen die je kunt verwachten. ‘Waarom moet mijn zoon altijd keepen’, ‘waarom is mijn kind geen aanvoerder’ of ‘waarom wordt zij vaker gewisseld?’ Als je niet meteen een antwoord weet, zeg dan dat je er op een ander moment op terugkomt. Uiteraard moet je dat dan ook werkelijk doen.

Ongewenste vragen van ouders

Ongewenst is het bemoeien met de opstelling, het meecoachen of instructies geven of het eigen kind straffen na een minder geslaagde actie.

Wat te doen bij ongewenst gedrag langs de lijn? Leg duidelijk uit wat ze niet moeten doen en waarom niet. Ongewenst is het bemoeien met de opstelling (de coach is de baas), het meecoachen of instructies geven (spelers weten niet naar wie ze moeten luisteren), het eigen kind straffen of belachelijk maken bij een minder geslaagde actie.

Wat als het escaleert? Spreek een ouder die tijdens de wedstrijd buiten zijn boekje gaat, kort aan. Blijf vooral rustig, herinner hem aan de afspraken, vraag hem na de wedstrijd even verder te spreken. ‘Ik begrijp dat u zo betrokken bent, maar ouders moedigen alleen aan.’

Kinderen & jongeren uit armere gezinnen

Kinderen en jongeren uit gezinnen die rond moeten komen van een bestaansminimum, haken vanwege financiële redenen soms tegen hun zin in af bij een voetbalclub of kunnen vanwege de contributiekosten simpelweg geen lid worden. Als voetbalclub kun je deze kinderen en jongeren de kans geven om te gaan of blijven voetballen, ook als er thuis onvoldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen.

Je kunt ouders wijzen op de hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur waardoor hun kinderen lid kunnen worden of blijven van de voetbalclub. Meer informatie hierover vind je op KNVB Assist Bestuurders.

Voetbal voor iedereen

Bind kinderen & jongeren uit armere gezinnen

Door het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren waar thuis onvoldoende geld is om de contributie te betalen, lid worden of blijven van een voetbalclub.