Rinus

Structuur tijdens voetbaltraining
Voetbal Tribune

Structuur bieden

Voor het succesvol begeleiden van je spelers zijn er vier belangrijke kwaliteiten waar je op kunt terugvallen en die iedereen in zich heeft. Een daarvan is structuur bieden. Dit doe je door de volgende afspraken te maken.

Afspraken maken

 • Praktische afspraken. Op tijd komen, trainingstijden, afmelden als je niet kunt komen, gewenste kleding, douchen na de training en wedstrijd.
 • Voetbalafspraken. Wisselbeleid, de posities en de opstelling, de rollen in het veld, de seizoensdoelen en hoe je die als team wil bereiken.
 • Afspraken over materialen. Opruimen van de ballen, pionnen, hesjes en het netjes achterlaten van de kleedkamer.
 • Gedragsafspraken. Hoe gaan we met elkaar om? Spelers onderling, met jou als voetbalcoach, met tegenstanders en de scheidsrechter. Basisregel: behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden, rustig en met respect.
Wat is een oefening

Het seizoen begint

Bekijk hier welke praktische afspraken je kunt maken.

Hoe maak je afspraken?

Basisregel: behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden, rustig en met respect

Bij jonge spelers houd je het simpel. Je kunt afspraken verdelen in: wat doen we wel (op tijd komen, elkaar helpen, aanmoedigen) en wat doen we niet (schelden en commentaar geven op elkaar, de tegenstander of de scheidsrechter).

Oudere jeugd kan vaak zelf bedenken wat belangrijk is. Als ze er over meedenken, worden het hun afspraken en houden ze elkaar eraan. Wat vinden jullie acceptabel? Zo bespreek je het samen en kunnen verschillen in opvattingen duidelijk worden, het begin van goede afspraken.

Jeugdtrainer op voetbalveld

Oudere jeugd kan vaak zelf bedenken wat belangrijk is. Als ze er over meedenken, worden het hun afspraken en houden ze elkaar eraan.

Ongewenst gedrag

De grens tussen gewenst en ongewenst gedrag is niet altijd duidelijk te trekken. Wat voor de een nog kan, gaat voor de ander te ver. Als voetbalcoach ben jij de scherprechter. Jij bepaalt wat door de beugel kan en wat niet.

Hoe spreek je spelers aan op ongewenst gedrag?

 • Wacht zo nodig nog even. Soms zit een speler zo in zijn emotie (boos, teleurgesteld) dat hij niet aanspreekbaar is.
 • Houd het zolang mogelijk luchtig; met een grapje bereik je soms meer dan met grote ernst;
 • Benoem het concrete gedrag liefst op het moment zelf.
 • ‘Ik zie je dit doen, herken je dat?’
 • ‘Wat hebben we hierover afgesproken?’
 • ‘Hoe kun je dit anders doen?’
 • Herinner hem aan de sanctie (time-out) als hij in herhaling valt.

Aanhoudend ongewenst gedrag

Als een speler zich vaker niet aan regels houdt, kan een gesprek met hem en zo nodig zijn ouders wonderen doen

Als een speler zich vaker niet aan regels houdt, kan een gesprek met hem en zo nodig zijn ouders wonderen doen. Neem de tijd om te vertellen wat je ziet en wat je ervan vindt. De plek die je kiest kan afhankelijk zijn van de ernst van situatie en leeftijd. Even een gesprekje tussendoor, of ga je serieus ergens zitten? Dit kan helpen om een speler te laten voelen dat het nu ernst is.

Kom je er niet uit met hem? Blijf er niet mee rondlopen, je bent niet de enige die hiermee worstelt. Bespreek het met iemand in je vereniging. Soms is hier iemand speciaal verantwoordelijk voor gemaakt, de jeugdcoördinator, of iemand van het jeugdbestuur. Je kunt natuurlijk ook een collega-coach om tips vragen.